SeeSrpska

ZNATE LI KOJA JE NAJKRIVUDAVIJA RIJEKA NA SVIJETU (VIDEO)

Šujica je rijeka ponornica, izvire južno od Kupreškog polja na dva izvora Mali i Veliki Stržanj.

ZNATE LI KOJA JE NAJKRIVUDAVIJA RIJEKA NA SVIJETU (VIDEO)

Ova rijeka, dužine 48,5 km, zanimljivog je toka, sa mnogo okuka, zbog čega ju je publicista Zuko Džumhur nazvao - najkrivudavija rijeka na svijetu.

Od izvora teče uskim i klisurastim koritom. U Šuičkom polju prima desnu pritoku Jaruge, pa opet teče kroz klisuru do ulaska u Duvanjsko polje.

Rijeka nestaje pod zemljom u velikoj estaveli Kovači, istoimenom obližnjem selu, u jugozapadnom dijelu Duvanjskog Polja.

 

Vode Šuice potom djelimično izbijaju na izvoru Ričine u selu Prisoje, koje se nakon kratkog protoka od cca 0-50 metara, u zavisnosti od vodostaja u akumulaciji, ulijeva u akumulaciju Buško jezero.

Rijeka je još uvijek čista pa u njoj žive pastrmka, lipljen i riječni rak. Rep raka se u ovom kraju naziva - šuja, tako da se vjeruje da su mjesto i rijeka ime dobili po njemu.