SeeSrpska

UŽIVAJTE U KADROVIMA IMPREISVNIH STIJENA DINARE (VIDEO)

Grupa planinara iz prijedkorskog Planinarskog društva "Klekovača", proteklih dana, pohodila je na Dinaru, planinu na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

UŽIVAJTE U KADROVIMA IMPREISVNIH STIJENA DINARE (VIDEO)
FOTO: PD Klekovača

Ova planina smještena između rijeke Cetine na jugozapadu i Livanjskog polja na sjeveroistoku, plijeni ljepotom, a i predstvalja izazov za brojne planinare i ljubitelje netaknute prirode. 

- Impresivna stijena Dinare i odlična via ferrata na njoj. I mi, na pola puta do vrha, kod skloništa Dinaridi. Video koji je objavljen na Instagram profilu Planinarskog društva, snimio je Karlo L., naveli su iz PD Klekovača.

Na Dinari se nalazi i istomeni Park prirode, područje važno zbog očuvanih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, brojnih divljih vrsta biljnog i životinjskog svijeta, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih i poluprirodnih staništa, vrijednosti proizašlih iz viševijekovne tradicije ljudskog korišćenja prostora, autohtonih pasmina i sorti te bogatog kulturnog i istorijskog nasljeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i na kulturno-istorijskim lokalitetima.