SeeSrpska

YOUTUBE UVODI OZNAKE ZA AI SADRŽAJ

Doba kada je sitno dotjerivanje fotografija predstavljalo najveći izazov, sada je već daleko iza nas. Umjesto toga, svjedoci smo procvata AI alata koji nam omogućavaju da kreiramo sve realističnije sadržaje.

YOUTUBE UVODI OZNAKE ZA AI SADRŽAJ

YouTube je sada odlučio da stane na kraj potencijalnoj manipulaciji, zahtijevajući jasno označavanje takvih video snimaka.

“Jutjuberi” su sada u obavezi da poštuju ovo novo pravilo, što znači da moraju transparentno istaći ukoliko su koristili AI u procesu kreiranja videa. Sada će se na videima sa ovom oznakom pojavljivati upozorenje da je riječ o “izmijenjenom sadržaju”.

Ova inicijativa djeluje kao odgovor na sličan potez koji je Google povukao u novembru 2023. godine, posebno uzimajući u obzir zabrinutost vezanu za sadržaje koji se tiču predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama.

Međutim, novo pravilo YouTube-a otvara prostor za različita tumačenja – kreatorima se nalaže da označe sadržaje u kojima su manipulisali stvarnim osobama ili događajima, dok se ne zahtijeva oznaka za one koji su očigledno nerealni, animirani ili koriste specijalne efekte. Ovo znači da neko može da izbjegne označavanje korišćenja AI alata ako u videu nema prisustva stvarnih ljudi.

Glavna zabrinutost leži u mogućnosti fabrikovanja lažnih vijesti putem AI alata, što je opravdano.