SeeSrpska

KOBILJSKA RIJEKA: PRITOKA UGRA KOJU STVARAJU IZVORI PITKE VODE

Kobiljska rijeka je lijeva pritoka Ugra. Duga je oko pet kilometara, a nastaje iz nekoliko izvora, od kojih je najpoznatiji Srebrenik, koji izvire na jugoistočnim padinama istoimenog uzvišenja.

KOBILJSKA RIJEKA: PRITOKA UGRA KOJU STVARAJU IZVORI PITKE VODE
FOTO: Dijana Milisavić

Područje oko ovog vrha je izuzetno bogato snažnim izvorima pitke vode, od kojih počinju potočići porječja Ugra i Vrbanje

Od mnogobrojnih manjih pritoka, najznačajnija desni potok je Vukovica, a lijevi su: Strašivi i Zlovarski potok. Svi ugarski potoci se ulijevaju u Kobilj.
Kod sela Gornji Ćoralići, Kobiljska rijeka ulazi u dubok, ali kratak kanjon, a nakon toga teče dolinom između padina na kojima se nalazi niz zaselaka pod zajedničkim nazivom Kobilja i Imljanskog osoja.

Izvor: Knezevo na dlanu