SeeSrpska

CRKVA NA BOROVCU TURISTIČKA ATRAKCIJA, ALI I DOKAZ POSTOJANJA

Na brdu Borovcu u Orahovici, kod Srebrenice, tokom 2015. godine otkriveni su ostaci temelja pravoslavne crkve.

CRKVA NA BOROVCU TURISTIČKA ATRAKCIJA, ALI I DOKAZ POSTOJANJA
Lokalitet je 2021. godine osveštan i zaštićen.

Nosilac projekta arheološkog istraživanja arheolog Ivana Grujić je utvrdila da crkva čiji su temelji otkriveni potiče iz vremena pozne antike, ili ranog srednjeg vijeka, te se vezuje za vrijeme vladavine romejskih careva Justinijana i Iraklija, odnosno 6-7 vijek.

Tokom istraživanja otkriveni su ostaci crkve dimenzija 13 puta sedam metara, koji su uređeni, konzervirani i natkriveni i taj lokalitet će služiti za održavanje vjerskih obreda, ali i kao turistička destinacija, koja govori i prisustvu pravoslavlja na ovim prostorima prije 15 vijekova.